Het Subsidiefonds Streekcentrum
De Hoeksche Waard

Er kan om twee soorten subsidie worden verzocht:

Projectsubsidie
Hiermee wordt bedoeld dat het om ondersteuning gaat van eenmalige activiteiten. De uitkering kan maximaal € 2.500 bedragen.

Aanschafsubsidie
Eenzelfde maximum geldt voor Aanschafsubsidie, dus voor duurzame goederen, maar dan wordt boven dit bedrag een eigen bijdrage van 10% verlangd. Hierbij gaat het dus om een subsidiabele aanschaf van maximaal € 2.750. Het aanschafbedrag kan natuurlijk hoger zijn, maar de bijdrage van het fonds zal nooit meer bedragen dan € 2.500.

Aanvragen
Wie subsidie wil aanvragen, wordt aangeraden eerst het Reglement grondig door te nemen. Wie vervolgens meent dat aan de voorwaarden voor subsidieverlening zou kunnen worden voldaan, kan uitsluitend schriftelijk een aanvraag indienen via Postbus 5551, 3270 AB Mijnsheerenland. Het Aanvraagformulier kunt u hier downloaden. Vooral Artikel 8 van het Reglement moet in acht worden genomen. Zonder de juiste financiële bescheiden kan een aanvraag niet in behandeling worden genomen! Artikel 9 geeft informatie over de behandelingstermijnen rond een aanvraag.


Subsidiefonds
Streekcentrum
De Hoeksche Waard

Postbus 5551
3270 AB Mijnsheerenland
E-mail: